Naposledy aktualizováno: 17.10.2019 08:46:56
logo

Místní knihovna Vedrovice

Místní knihovna Vedrovice - výroční zráva 2018


Spolupracovali jsme s Městskou knihovnou ve Znojmě a jejich regionálním oddělením a Městskou knihovnou Moravský Krumlov.

Máme 99 registrovaných čtenářů. Stále obnovujeme knihovní fond, který se čtvrtletně doplňuje o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. Naše knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře o novinkách, konaných akcích a vyvěšuje fotografie (www. knihovnavedrovice.webk.cz).
Zažádali jsme o dotaci z Ministerstva kultury (VISK 21, Knihovna 21. století), kterou jsme obdrželi a jíž jsme financovali autorská čtení (Myšák Očko, Zdeněk Železný), besedu O Slovanech a letní divadelní představení divadla Hnedle Vedle – Dětský kabaret. Součástí projektu byl dramatický kroužek, který fungoval jen krátkou dobu kvůli malému počtu účastníků.
Dále jsme se podíleli na projektu Jižní Morava čte Moravské zemské knihovny a Městské knihovny Břeclav, který byl financován z dotace Jmk. Tématem bylo Naše obec za 100 let. Děti z Vedrovic malovaly a psaly o naší obci, o tom, jak by za tuto dlouhou dobu mohla vypadat. Doprovodný program u nás zařídila Místní knihovna Vedrovice (výstava, setkání čtenářského kroužku po letech, beseda s dětmi v MŠ a ZŠ Vedrovice, autorské čtení Tomáše Herforta).

Díky sponzorům mohli všichni dostat hezké ceny a vítězové ze dvou kategorií jeli do Planetária v Brně a do divadla Polárka.
V průběhu roku jsme pořádali tvořivé dílny, literární kavárny a besedy nad kronikou. Podílíme se na přípravě a organizaci kulturních akcí pro veřejnost.
Jsme v redakční radě Vedrovického zpravodaje, podílíme se na jeho konečné podobě.

 

Místní knihovna Vedrovice - výroční zpráva 2017

Spolupracovali jsme s Městskou knihovnou ve Znojmě a jejich regionálním oddělením a Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Máme 99 registrovaných čtenářů. Stále obnovujeme knihovní fond, který se čtvrtletně doplňuje o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. Naše knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře o novinkách, konaných akcích a vyvěšuje fotografie (www.knihovnavedrovice.webk.cz).

V průběhu roku jsme pořádali tvořivé dílny, literární kavárny a besedy nad kronikou. Podílíme se na přípravě a organizaci kulturních akcí pro veřejnost.

Naše knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře o novinkách, konaných akcích a vyvěšuje fotografie www.knihovnavedrovice.webk.cz.

Jsme v redakční radě Vedrovického zpravodaje, podílíme se na jeho konečné podobě.

 

Místní knihovna Vedrovice - výroční zpráva 2016

Nadále jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Znojmě a jejich regionálním oddělením a Městskou knihovnou Moravský Krumlov. V říjnu 2016 proběhla kompletní revize knihovního fondu, o které máme záznam v našem archivu.

Máme 86 registrovaných čtenářů (platících 50 Kč registrační poplatek na rok), počet knih k 31.12.2016 zahrnuje 2351 titulů. Knihovní fond se čtvrtletně doplňuje o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo.

Naše knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře o novinkách, konaných akcích a vyvěšuje fotografie www.knihovnavedrovice.webk.cz.

 

Místní knihovna Vedrovice - výroční zpráva 2015

Místní knihovna Vedrovice letos nakoupila nové knižní tituly, které se stále vkládají do nového softwaru zakoupeného v roce 2012, který je provázán s regionálním oddělením Městské knihovny ve Znojmě.

Máme 23 registrovaných čtenářů (platících 50 Kč registrační poplatek na rok), knihovní fond zahrnuje 2142 knih, knihovní fond se průběžně doplňuje o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. Během roku 2014 proběhlo několik akcí v rámci knihovny: Velikonoční tvořivá dílna, Adventní tvořivá dílna, Literární kavárna věnovaná K.H. Borovskému  a nově od 30.9.2014 pořádáme pravidelně dvakrát do měsíce Kroužek vaření s dětmi.

Knihovna má také své webové stránky www.knihovnavedrovice.webk.cz, kde informuje čtenáře o knižních novinkách a pořádaných akcí.